Verkkokaupan paketit kulkevat hihnalla matkalla kuljetukseen

Verkkokauppatoiminta on nauttinut viime vuosien ajan ennennäkemättömästä kasvusta. Samalla verkkokaupat ovat törmänneet uudenlaisiin haasteisiin, kuten varastonhallintaan, tilausten valmisteluun, asiakaspalautusten käsittelyyn.

Edellä mainittu on puolestaan johtanut siihen, että logistinen puoli varastaa yhä enemmän aikaa yrityksen ydinliikennetoiminnasta ja syö samalla valtavan määrän resursseja.

Koska logistiikan kohdalla puhutaan erittäin kriittisestä osa-alueesta verkkokauppojen toiminnassa, lukuisat yritykset ovatkin päätyneet ulkoistamaan logistisen puolen ja yhä useammissa sitä harkitaan vakavasti. Logistiikan ulkoistamalla yritykset kykenevät ohjaamaan lukuisia erilaisia tehtäviä – esimerkiksi edellä mainittuja – logistisiin palveluihin erikoistuneille yrityksille.

Monissa tapauksissa logistiikan ulkoistaneet yritykset ovatkin huomanneet ydinliikennetoimintansa tehostuneen merkittävästi, mikä on johtanut A) Kohonneeseen asiakastyytyväisyyteen ja B) Korkeampiin tuottoihin.

Äläkä ajattele automaattisesti, että yrityksesi on liian pieni. Keskiarvollisesti logistiikan ulkoistaminen nimittäin muuttuu kannattavaksi jo siinä vaiheessa, kun kuukausittaisia tilauksia on 100 eli hieman yli kolme päivässä.

Tulemme tässä artikkelissa kertomaan kuusi eri syytä sille, miten verkkokauppa hyötyy logistiikan ulkoistamisesta asiantuntijoille.

SISÄLLYSLUETTELO:

  • Keskittyminen liiketoiminnan kasvattamiseen logistiikan sijaan
  • Tilaustenhallinta tehostuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa
  • Toisin kuin voisi olettaa, kustannukset pienenevät
  • Kansainvälistyminen on helpompaa
  • Logistiikka päätyy ammattilaisten käsiin
  • Ympäristö kiittää
  • Yhteenveto: verkkokaupan logistiikan ulkoistamiselle on olemassa pätevät syyt

1. Keskittyminen liiketoiminnan kasvattamiseen logistiikan sijaan

Eittämättä yksi tärkeimmistä asioista, joihin logistiikan ulkoistaminen tuo muutoksen, liittyy yrityksen ydinliiketoimintaan. Ulkoistaminen nimittäin mahdollistaa keskittymisen yrityksen kasvun vauhdittamiseen, kun yritystoiminnan logistinen puoli ei varasta enää päähuomiota.

Mutta, mihin kaikkeen tämän käsiin jääneen ylimääräisen ajan voi sitten kohdistaa?

Mikäli haluat ojentaa verkkokauppatoimintasi pelkkää logistista puolta huomattavasti laaja-alaisemmin toisen yrityksen käsiin, eShop First auttaa tässä enemmän kuin mielellään. Jos kuitenkin ulkoistuksessa on kyse puhtaasti logistiikasta, tällöin voit käyttää käsiisi putoavan ylimääräisen ajan esimerkiksi tuotekatalogin kehittämiseen, tuotteiden promoamiseen tai esimerkiksi verkkokauppasi optimointiin.

Logistiikan ulkoistaminen tuo valtavan määrän positiivisia vaikutuksia erityisesti pienille ja keskikokoisille aloitteleville yrityksille, joiden kädet ovat jo valmiiksi täynnä ja joilla ei välttämättä ole vaaditunlaista infrastruktuuria myytävien tavaroiden varastointiin tai tilausten toimitukseen.

Toki ulkoistus tuo merkittäviä etuja myös jo markkinoilla pidempään olleille yrityksille sekä myös isokokoisille yrityksille, sillä ne voivat keskittää vapautuneen ajan kasvuun, uusiin tuotteisiin tai vaikkapa kansainvälistymiseen.

2. Tilaustenhallinta tehostuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Uskollinen asiakaskunta on elinehto verkkokauppayritykselle. Asiakkaista voi olla kuitenkin haastavaa pitää riittävissä määrin huolta, etenkin silloin, kun tilausvirta on valtava. Silloin nimittäin logistinen puoli kärsii ja se kuitenkin kulkee käsi kädessä nimenomaan asiakkaiden uskollisuuden kanssa.

Erityisen voimakkaan pettymyksen asiakkaissa aiheuttaa tilanne, jossa he tilaavat tuotteen verkkokaupasta, vaikka se on todellisuudessa loppuunmyyty. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, ettei verkkokaupan ja varastossa olevien tuotemäärien välillä ole heittoa.

Tilausten oikeellisuus ja nopea hoitaminen ovat niin ikään tärkeitä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä; tarkemmin sanottuna kyse on asiakaspalautusten tehokkaasta hoitamisesta, nopeasta tilausten käsittelystä ja lyhyistä toimitusajoista – näin muutamia mainitaksemme. Mikäli yrityksesi pystyy tarjoamaan kaiken tämän, tällöin kyseessä on todellinen myyntivaltti, joka saattaa hyvinkin erottaa sinut kilpailijoista.

Ulkoistamalla logistisen puolen meille voit olla varma siitä, että toimitukset ovat nopeita. Parhaimmillaan ne ovat perillä jo seuraavana päivänä eli myös tilausten käsittely on todella nopeaa.

Tiesitkö muuten, että tyytyväinen asiakas tilaa uudelleen samasta paikasta jopa 60-70 prosentin todennäköisyydellä? Tai, että nopeat toimitukset määrittävät isoilta osin asiakastyytyväisyyden?

3. Toisin kuin voisi olettaa, kustannukset pienenevät

Kun yritys ulkoistaa osan toiminnastaan, kuten logistiikan, tuo se ylimääräisiä kuluja. Siksi logistinen puoli kannattaakin hoitaa talon sisällä.

Edellä mainitut asiat ovat itse asiassa virheellisiä olettamia, joihin törmää todella usein. Todellisuudessa logistiikan ulkoistaminen johtaa kustannusten pienenemiseen eli säästöihin, jotka voidaan sitten ohjata muualle yritystoiminnan kasvattamisessa.

Jopa useampi kuin joka kymmenes verkkokauppayritys ei ole kannattava, johtuen jakeluun liittyvistä menoista.

Jakeluun liittyvät menot voidaan jakaa oikeastaan kahteen eri ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat niin sanotut kiinteät kustannukset, kuten tilojen vuokra- tai ostokulut, sähkö- ja lämmityskulut, huolto- ja ylläpitokulut sekä vakuutuskulut. Toisessa ryhmässä ovat puolestaan muuttuvat kustannukset, kuten palkanmaksuun, kuljetuksiin, pakkausmateriaaleihin ja esimerkiksi kuormalavoihin liittyvät kulut.

Logistiikan ulkoistamalla kiinteät kustannukset siirtyvät isoilta osin muuttuviin kustannuksiin, mikä minimoi sidotun pääoman määrän. Ja maailmassa, jossa markkinat ja talous voivat muuttua todella nopeasti, ulkoistaminen tuo huomattavasti enemmän joustavuutta ja mahdollistaa siten kulujen optimoinnin.

Konkretisoidaan asia vielä esimerkin kautta.

Kuvitellaan tilanne, jossa yleinen taloustilanne maailmassa heikkenee, mikä vaikuttaa eittämättä kuluttajien ostovoimaan. Näin ollen varastoon ei ole tarvetta hankkia tuotteita yhtä paljon kuin normaalisti. Tämä tarkoittaa, että osa varastosta on tyhjillään ja silti kulut ovat samat.

Samat sanat pätevät myös esimerkiksi kausiluontoisen yritystoiminnan kohdalla, näin yhtenä esimerkkinä.

Edellä mainittu ei pääse tapahtumaan esimerkiksi eShopin kumppanina. Meillä nimittäin maksat tilojemme käytöstä vain sen mukaisesti, miten paljon tuotteesi vievät tilaa – et senttiäkään enempää.

Logistiikan ulkoistaminen pienentää siis sekä kuluja että alentaa riskejä.

4. Kansainvälistyminen on helpompaa

Toimiiko yrityksesi toistaiseksi vain kansallisella tasolla, mutta ajatuksissa on kansainvälistyminen? Mutta, miten sitten käy logistisen puolen ja ennen kaikkea tavaroiden toimitusten, kun asiakaskunta laajenee muihin maihin?

Kansainväliset toimitukset voivat muodostua todelliseksi painajaiseksi, sillä jokaisella maalla on omat sääntönsä ja määräyksensä. Mutta, kun ulkoistat myös ne asiantuntijoille, tällöin sinun ei tarvitse itse murehtia näistä asioista; me hoidamme asiat näet puolestasi.

Älä siis anna jonkin tällaisen estää yritystäsi kasvamasta ja kansainvälistymästä.

5. Logistiikka päätyy ammattilaisten käsiin

Logistiikan toimijoilla on vaadittava kokemus ja tietotaito siitä, mitä monimutkaisten sisälogististen toimintojen hoitaminen – ennen kaikkea erilaisten prosessien, lainsäädännön ja standardien noudattamisen osalta – menestyksekkäästi vaatii.

Kun etsit palveluntarjoajaa logistisen puolen hoitajaksi, voit luottaa ainakin eShopin kohdalla siihen, että yrityksesi asiat ovat ammattilaisten käsissä.

Et tule myöskään törmäämään tilanteisiin, joissa toimitusketju pysähtyy tai ottaa osumaa esimerkiksi työntekijöiden sairasteluiden seurauksena. Sinun ei tarvitse myöskään murehtia tällaisista asioista, sillä me hoidamme aina kumppaneidemme tarpeet samalla laadulla, tilanteesta ja mahdollisista olosuhdemuutoksista riippumatta.

Samat sanat pätevät sesonkeihin. Mikäli yrityksesi tuotteita myydään erityisen paljon esimerkiksi jonain tiettynä vuodenaikana, tai vaikkapa jouluna, me reagoimme tilanteisiin tarpeiden mukaisesti. Jos siis samojen toimituksiin ja tilaustenhallintaan liittyvien standardien ylläpitäminen vaatii lisäkäsiä, sellaisia myös hankitaan.

6. Ympäristö kiittää

Nykypäivänä tämän planeettamme tilanne on sellainen, että jokaisen yrityksen jättämällä hiilijalanjäljellä on valtava merkitys. Kun siis valitset palveluntarjoajaa logistisen puolen hoitamisen osalta, kannattaa valita sellainen yritys, joka kiinnittää huomiota myös ympäristöasioihin.

Me eShop Firstillä kiinnitämme huomiota tällaisiin asioihin. Siksi me olemme valikoineet toimituksia hoitamaan hiilijalanjälkeen huomiota kiinnittävät yritykset, kuten Posti, Postnord ja DHL – viimeisenä mainitun hoitaessa kansainväliset toimitukset.

Kun logistisella puolella kiinnitetään huomiota hiilijalanjälkeen, tarkoittaa se tietoisten ratkaisujen tekemistä, itse rahtiliikenteen ohella, esimerkiksi pakkausmateriaalien ja muovinkäytön osalta.

Ympäristö kiittää jo pelkästään siinäkin mielessä, että useiden yritysten toimituksia voidaan hoitaa yhtäaikaisesti logistiikka-alan yrityksen kautta.

Yhteenveto: verkkokaupan logistiikan ulkoistamiselle on olemassa pätevät syyt

Oli sitten kyseessä käytännössä ottaen minkä kokoisesta yrityksestä tahansa, logistisen puolen ulkoistaminen johtaa paitsi suoriin, myös välillisiin säästöihin. Esimerkki suorista säästöistä ovat rahtikulut ja välillisistä resurssien ohjaaminen ydinliiketoiminnan kehittämiseen, logistiikan sijaan.

Ja haluamme vielä teroittaa tämän asian uudelleen: jo 100 kuukausittaista tilausta ja toimitusta johtaa säästöihin logistiikan ulkoistamalla.

Mutta, mistä sitten lähteä liikenteeseen tässä logistiikan ulkoistamisprosessissa? Ota yhteyttä meihin, ja me autamme sinua löytämään juuri tarvimasi ratkaisut; kannattaa siis luottaa ammattilaisten osaamisen heti alusta alkaen.